C54738 Speed senor - czujnik prędkości

Czujnik prędkości jest niezbędnym elementem napędu roweru elektrycznego. Silnik wykorzystuje czujnik prędkości do określania ważnych danych dotyczących jazdy. Na podstawie tych danych system Brose oblicza optymalne wspomaganie w każdej sytuacji. 

C54757 Magnes czujnika prędkości

Magnes montowany na szprychę, dedykowany do czujników prędkości w systemach Brose

Montaż czujnika prędkości C54738 & magnesu C54757

Montaż czujnika prędkości 
(1) Zdjąć zaślepkę zabezpieczającą.
(2) Umieścić czujnik prędkości w gnieździe montażowym ramy na lewej stronie. Przewód musi być skierowany w kierunku silnika.
(3) Dokręcić czujnik prędkości za pomocą śruby mocującej (TX20 / 0,8 Nm).
(4) Założyć zaślepkę zabezpieczającą.
(5) Zainstaluj kabel zgodnie ze specyfikacją i podłącz go do przypisanego gniazda w silniku.

Montaż magnesu
(1) Umieść magnes z wgłębieniem na szprychie.
(2) Ułóż czujnik prędkości i magnesy, jak pokazano na rysunku B.
(3) Dokręcić śrubę mocującą (PH02 / 3 Nm)

Prawidłowa odległość między czujnikiem a magnesem powinna wynosić 5-17 mm.

Czujnika prędkości (2. generacja)

Zestaw elementów czujnika prędkości / magnesu

(1) E76044 Czujnik prędkości (2. generacja), długość przewodu 686 mm
(2) C54738 Czujnik prędkości (1. generacja); długość przewodu 420 mm
(3) E80496 Uchwyty montażowe do czujników E76044
(4) C54757 Magnes na szprychę
(5) E80490 6-śrubowy moduł magnesu
(6) E80493 Moduł magnesu Centerlock QR-Axle
(7) E80494 Moduł magnesu Centerlock Thru-Axle

Montaż czujnika prędkości E76044

E76044 Czujnik prędkości, długość przewodu 686 mm
E80496 Uchwyt

  • Czujnik prędkości i uchwyt można zainstalować tylko w odpowiednim gnieździe montażowym ramy.
  • Uchwyt jest zoptymalizowany do montażu po lewej stronie ramy.
  • Czujnik prędkości jest przeznaczony do użytku z magnesem tarczy hamulcowej.
  • Przed montażem czujnika prędkości należy sprawdzić, czy
    między czujnikiem prędkości a używanym
    magnesem nie przekracza 8 mm. Jeśli odległość 8 mm zostanie przekroczona, należy użyć podkładki dystansowej.

(1) Zainstaluj kable czujnika  zgodnie z specyfikacją producenta rowerów.
(2) Ułóż czujnik prędkości i uchwyt jak pokazano na rysunku. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie osłony (2a).
(3) Dokręcić śrubę mocującą z wymaganym momentem (TX20 / 0,8 Nm).

E80490 Magnes (6-śrubowy)

(1) Najpierw zamontować tarczę hamulcową za pomocą 4 śrub. Dokręć je tylko lekko.
(2) Następnie umieść magnesna na dwóch pozostałych punktach śrubowych i przymocuj. Płaska strona magnesu musi być skierowana w stronę tarczy hamulcowej.
(3) Teraz dokręć wszystkie śruby mocujące na krzyż za pomocą
zalecanego momentu dokręcania (przestrzegać specyfikacji producenta rowerów).

E80493 Moduł magnesu Centerlock QR-Axle
(1) Najpierw zamontuj tarczę hamulcową Centerlock. Dokręć pierścień zabezpieczający (3) za pomocą odpowiedniego narzędzia.
(2) Nasuń moduł magnesu (2) na pierścień zabezpieczający (3). Upewnij się, że zazębienie jest prawidłowe.

E80494 Moduł magnesu Centerlock Thru-Axle
(1) Najpierw zamontuj tarczę hamulcową Centerlock. Dokręć pierścień blokujący (3) zabezpieczający (3) za pomocą odpowiedniego narzędzia.
(2) Nasuń moduł magnesu na pierścień zabezpieczający (3). Upewnij się, że zazębienie jest prawidłowe.