Warunki gwarancji

 • Producent Brose udziela na zakupione produkty gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu.
 • Gwarancja obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej oraz Słowacji.
 • Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu.
 • Gwarancji nie podlegają materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
 • GEC Racing & Brose nie ponosi odpowiedzialności za wady wywołane uprawianiem sportów wyczynowych lub za powstałe w tego wyniku wypadki, uszkodzenia ciała itp.
 • Produkt nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
 • Po wykryciu usterki, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania użytkowania produktu.

Które produkty podlegają gwarancji?

Gwarancji producenta Brose podlegaja wszystkie produkty markie Brose takie jak: silniki (Brose Alu & Mag), wyświetlacze (Brose Remote, Allround oraz Central), bateria (Brose 630 E48173), adapter serwisowy (Brose E68919), czujnik prędkości (Brose Speedsensor) oraz wszystkie produkty zakupione w sklepie online GEC Racing.

Które produkty nie podlegają gwarancji?

Gwarancji producenta Brose nie podlegaja:

 • silniki pochodzące z systemów: SPECIALIZED, FIT E-Bike System, SRAM Eagel Powertrain. (Nie dotyczy silników zakupionych bezpośrednio w sklepie online GEC Racing).
 • baterie innych producentów takich jak np. BMZ, Physlion itd. 
 • wyświetlacze innych producentów takich jak BMZ, Bloks, Marquard, Sigma, itd.
 • inne części rowerowe oraz komponenty systemu e-bike nie pochodzące od producenta Brose.

Jak długi jest okres gwarancji?

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty wystawienia faktury na zakup produktu lub roweru elektrycznego z systemem Brose. 

Kiedy następuje utrata gwarancji?

Gwarancja traci swą ważność w przypadku:

 • samodzielnej, niewłaściwej naprawy przez klienta (otwarcie obudowy oraz naruszenie plomb)
 • modyfikacji i wprowadzania zmian konstrukcyjnych przez klienta (tuning rowerów elektrycznych (np. przy użycie Speedbox, zmiany parametrów itd.) Uwaga: Każda ingerencja jest rejestrowany w pamięci silnika! 
 • niewłaściwego sposobu przechowywania roweru lub obsługi
 • użycia produktu w sytuacjach nietypowych oraz w celu innym niż ten, do którego produkt został zaprojektowany
 • uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania bądź braku konserwacji według zaleceń producenta rowerów
 • uszkodzeń produktu (zalanie) poprzez mycie myjką ciśnieniową

Jakie dane & dokumenty są potrzebne do reklamacji?

 • dowodu zakupu (rachunek)
 • numer materiału Brose (C… / E… / G…)
 • numer seryjny produktu Brose
 • numer seryjny roweru (numer ramy)

Jak złożyć reklamację?

Aby dokononać reklamacji gwarancyjnej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wypełnij poniższy formularz
 2. Sprawdź swoją skrzynkę mailową
 3. Wydrukuj formularz i załącz kopie dokumentu zakupu
 4. Spakuj towar. Nie zapomnij dołączyć formularza i dokumentu zakupu
 5. Wyślij na nasz adres:
  GEC Racing (Brose Service)
  Niepodległości 13
  42-500 Będzin / Poland

Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy GEC Racing i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących praw konsumentów.

 Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej stronie są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.