Zgłoszenie reklamacji Brose

Prosimy wypełnić poniższy formularz.
W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem, ustosunkujemy się do reklamacji i powiadomimy o sposobie dalszego postępowania.

Gdzie znaleźć numer produktu oraz numer seryjny?